Zasoby wody pitnej na ziemi

Dla większości z nas swobodny dostęp do wody pitnej jest czymś oczywistym. Świadomość, że woda pokrywa 71% powierzchni globu powoduje, że traktujemy ją jako dobro nieograniczone i ogólnodostępne… jednak tak nie jest.

• według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) około 1,1 miliarda ludzi nie ma dostępu do wody spełniającej podstawowe normy czystości – oznacza to, że aż jedna szósta mieszkańców Ziemi cierpi z powodu pragnienia oraz chorób wywołanych niedoborem wody lub spożywaniem wody zanieczyszczonej

• według szacunków WHO każdego dnia około 6 tysięcy dzieci umiera z powodu chorób związanych z niedostatkiem czystej wody - oznacza to, że co 15 sekund umiera jedno dziecko

• Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje, że dziecko urodzone w kraju rozwiniętym konsumuje 30-50 razy więcej wody niż dziecko, które przyszło na świat w kraju rozwijającym się

Warto dodać i zastanowić się nad tym, że to, co dla nas jest niezauważalne – woda w domu, w pracy, w miejscach publicznych, dla wielu społeczności oznacza wysiłek codziennego pokonywania wielkich odległości, aby zdobyć ilość wody niezbędną do przeżycia.
zasoby wodnej pitnej